Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

FAQ - Zonne-energieproducten

De laadregulator geeft niet aan dat het apparaat klaar voor gebruik is. Waaraan kan dat liggen?

- De batterij is niet voldoende geladen, omdat bv. 1. het zonnepaneel niet optimaal is opgesteld voor het seizoen (zie hierboven) 2. de laadtijd erg afhangt van het seizoen. 3. de laadtijd erg afhangt van het weer 4. het zonnepaneel in de schaduw ligt (helemaal of gedeeltelijk). 5. het zonnepaneel vuil is. 6. het vermogen van de batterijen bij temperaturen rond het nulpunt vermindert. 7. het vermogen van de batterijen met de tijd afneemt. 8. de laadregulator overbelast is, bv. door een te hoog vermogen van de aangesloten lasten. Zekering controleren.

De last kan niet via de inverter (omvormer) worden bediend.

- De last is niet geschikt voor gebruik via een inverter met gewijzigde sinus, bv. koffiepadmachine. Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie. - Aanloopstroom van de last is te hoog, vooral bij elektrische motoren - Het vermogen van de last is te hoog - houd rekening met het maximumvermogen vermeld in de handleiding! - Voor langdurig gebruik is het raadzaam zuivere sinusomvormers te gebruiken - Er is niet voldoende capaciteit in de batterij. De inverter schakelt uit. Batterij opladen. - De inverter is uitgeschakeld wegens oververhitting. Zorg voor voldoende ventilatie of koeling.

Ik heb een zonnelamp gekocht. Toen ik die voor het eerst in gebruik nam, ging de lamp uit en werkte hij niet meer. Is de lamp defect?

Voordat u een zonnelamp in gebruik neemt moet u deze in overeenstemming met de handleiding eerste enkele dagen opladen in direct zonlicht. Pas dan kan de lamp in gebruik worden genomen. Als u de lamp voor het eerste in de winter in gebruik neemt (minder uren zon als gevolg van kortere dagen en kleinere straalhoek van de zon- moet de vermelde minimale laadtijd worden verlengd om ervoor te zorgen dat de batterij volledig wordt geladen en de zonnelamp correct kan werken.

Hoe lang duurt het om een batterij van het zonnepaneel volledig op te laden?

De laadtijd van de batterijen varieert van product tot product, naargelang o.a. de grootte van de zonnemodule. Let daarom op de gegevens vermeld in de bedieningshandleiding. Om de batterijen volledig op te laden, zijn meestal meerdere dagen volle zon nodig. Het laden van de batterijen hangt of van het volgende: 1. het aantal uren zon dat men per dag maximaal ter beschikking heeft 2. de geografische ligging (hoe verder men zich in het zuiden bevindt, hoe meer uren zon gemiddeld ter beschikking staan) 3. het seizoen: in de wintermaanden kan de laadtijd aanzienlijk langer zijn omdat de zon dan niet meer optimaal op het zonnepaneel schijnt en het aantal uren zon daalt. 4. het weer: zodat het bewolkt is, daalt het laadvermogen van het zonnepaneel omdat de bewolking hetzelfde effect heeft als een schaduw.

Hoe moet het zonnepaneel worden opgesteld om voor een optimale werking te zorgen?

Opstelling van het zonnepaneel: Het zonnepaneel moet naar het zuiden gericht zijn. In Centraal-Europa wordt een hellingshoek tussen 30° en 40° aanbevolen. Een plattere hellingshoek verhoogt de energieopbrengst in de zomer, een steilere hellingshoek verhoogt de energieopbrengst in de winter. Zorg ervoor dat het zonnepaneel op geen enkel moment of tijdens geen enkel seizoen in de schaduw ligt, omdat dit zelfs bij weinig schaduw het vermogen aantast. Voorkom ook verontreiniging van het zonnepaneel (door pollen, bladeren, roet, stof etc.) omdat dit hetzelfde effect heeft op het zonnepaneel als schaduw. Controleer en reinig daarom het zonnepaneel regelmatig.