Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

FAQ - Stralers en lampen

Zijn de leds verwisselbaar?

In vrijwel alle ledlampen zijn de leds vast gemonteerd en kunnen deze niet door de gebruiker worden vervangen. Lampen met vast gemonteerde verlichting zijn eenvoudiger en dus voordeliger te produceren als lampen met verwisselbare verlichting. Bij gebruik van leds is een vervanging tijdens de normale gebruiksduur van de lamp normaal gesproken niet nodig, omdat de levensduur van de leds met doorgaans ca. 50.000 h een veelvoud van de levensduur van traditionele lampen (gloeilamp slechts ca. 1000 h, halogeenlamp slechts ca. 2000 h) bedraagt.

Wat betekent de aanduiding lumen?

Lumen (afkorting: lm) is de eenheid voor de lichtstroom en geeft de helderheid van een lamp aan; hoe hoger de lumenwaarde, des te lichter de lamp.

Wat verstaat men onder de kleurtemperatuurö Wat betekent de aanduiding kelvin?

De kleurtemperatuur is een maat om de desbetreffende kleurindruk van een lichtbron aan te geven. De eenheid van de kleurtemperatuur is kelvin (K). Men kan de kleurtemperaturen indelen in diverse lichtkleuren, namelijk warmwit (warm white) onder 3300 K, neutraal wit (neutral white) 3300–5000 K, daglichtwit (daylight white) boven 5000 K. Afhankelijk van het gebruik zijn verschillende kleurtemperaturen resp. lichtkleuren aan te bevelen. Voor het woongedeelte is warmwit licht geschikt, terwijl werklicht meestal in het daglichtwitte bereik ligt.

Hoe worden ledproducten correct verwijderd?

Gebruikte ledlampen of ledlichten behoren niet in het huishoudelijk afval, aangezien ze elektronische componenten bevatten. Lever deze producten in bij de openbare inzamelpunten voor afval. Dit zijn onder andere milieustraten en recyclingparken, die in veel steden aanwezig zijn, maar ook de zogenaamde mobiele inzamelpunten voor schadelijke stoffen.

Dankzij de milieuvriendelijke afvalverwijdering gaan de waardevolle bestanddelen van de lampen niet verloren, maar worden deze opnieuw gebruikt. Bij recycling van oude lampen kunnen ook de schadelijke stoffen, die in geringe hoeveelheden aanwezig zijn, volgens de voorschriften worden verwijderd.

Hoe kan de lamp bij een staaflamp worden vervangen?

Bij lampen wordt op de afschermkap uitgelegd hoe de lamp vervangen kan worden. Staat er niets op de afschermkap beschreven, dan kan de lamp niet worden vervangen.

Hoe worden accu's en batterijen correct verwijderd?

Accu's en batterijen die het einde van hun levensduur bereikt hebben, mogen in geen geval met het huishoudelijk afval worden verwijderd. Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op de batterijen respectievelijk op de verpakking verwijst hiernaar.

Oude batterijen kunnen bijv. kosteloos worden teruggegeven aan de handel. In elke supermarkt, discounter, drogisterij of bouwmarkt waar u nieuwe batterijen kunt kopen, vindt u inzameldozen voor oude batterijen van apparaten. Deels nemen ook de gemeentes oude batterijen aan via mobiele inzamelpunten voor schadelijke stoffen of op recyclingparken.

De infrarood bewegingsdetector reageert slechts voor een zeer korte afstand. Waarom is dat zo?

De infrarood bewegingsdetector (ook PIR bewegingsdetector genoemd) reageert op marginale schommelingen in de omgevingstemperatuur, bijvoorbeeld door bewegende personen in de detectiezone. Bij zeer hoge temperaturen zoals in de zomer, wordt het bereik gereduceerd, omdat het verschil tussen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van het menselijk lichaam slechts miniscuul is. Dit maakt het moeilijker voor de bewegingsdetector om bewegingen te identificeren. Het gespecifieerde, maximale bereik voor optimale condities is een temperatuur van 20°C zonder wind. Andere factoren zoals de installatiehoogte of richting van de bewegingsdetector kunnen ook een rol spelen. Infrarood bewegingsdetectors nemen beweging altijd beter waar lateraal t.o.v. het apparaat dan beweging naar het apparaat toe. Lees a.u.b. alle installatie-instructies in de handleiding voor optimale functionering.

Welke lampen passen op de statieven BS 250 en Brobusta ST 300?

Onze lampen met montagebeugels kunnen in het algemeen op deze statieven worden gebruikt. Zorg er altijd voor dat het verlichtingsarmatuur correct is geplaatst en het statief mag alleen zo ver worden verlengd dat in het geval van een hellingshoek op het ondersteunende oppervlak van 15 graden, het statief, inclusief het gemonteerde verlichtingsarmatuur, stevig blijft staan, zelfs wanneer het wordt aangeraakt. Voor de Power Jet-Light 4x36W met stalen beugels (1172660) raden wij het Statief Tripod BS 250 aan (Opmerking: Gebruik de Power Jet-Light lichten niet in de steun als de montagebeugel op het statief ontbreekt!) Indien u twee 500W halogeenlampen (H 500) op een statief wilt monteren, gebruik dan a.u.b. het statief Brobusta ST 300.

Zijn er reserveglazen voor de BAT® halogeenstralers?

Ja, voor de meeste BAT® halogeenstralers kunt u bij onze verkoop reserveglazen bestellen.

Kunnen bestaande, conventionele halogeenbuizen ook indien gewenst aangesloten worden op een halogeenlamp voor energiebesparende halogeenbuizen?

Ja, de energiebesparende halogeenbuizen zijn identiek aan conventionele buizen vervaardigd, en de bestaande conventionele halogeenbuizen kunnen indien gewenst in de nieuwe halogeenlamp worden geplaatst. Hetzelfde feldt voor het installeren van energiebesparende halogeenbuizen in oude halogeenlampen. De lamp moet de correcte houder (R7s) en de correcte afmeting (ca. 78mm met H150, ca. 118mm met H500) hebben.

Waarom mag je een halogeenstok niet met je handen vastpakken?

Door het glazen object met de vingers aan te raken laat u kleine vetrestjes daar op achter, die kunnen leiden tot oppervlaktespanningen en door de sterke hitte van de lamp kan dit leiden tot het barsten van het glazen voorwerp.

Waarom zijn de brandelementen bij mobiele halogeenstralers zo gevoelig?

Standaard brandstaven beschikken over een spiraal die slechts heel even wordt ondersteund door steunringen in het glazen voorwerp. Tijdens het gebruik wordt de spiraal gloeiend heet en kan in het glazen voorwerp heen en weer bewegen als de lamp wordt bewogen. Hierdoor kan de spiraal zo sterk schommelen dat hij het glazen voorwerp raakt en daarbij vernield wordt. Als deze goedkope halogeenstaven worden gebruikt, moet de lamp daarom uitsluitend worden bewogen als deze uitgeschakeld is. Voor mobiel gebruik bieden wij hoogwaardigere brandstaven aan, waarbij de spiraal zeer stabiel is opgehangen en die bovendien voorzien zijn van een ingebouwde zekering. Deze hebben het volgende artikelnr. : 300 Watt art. nr. 1 17012 0; 500 W art. nr. 1 17009 0

Wat doe ik met gebruikte spaarlampen of fluorescentielampen?

Spaarlampen of fluorescentielampen mogen in geen geval met het huishoudelijk afval worden verwijderd of in de glascontainer worden geworpen. Ze bevatten nog kleine hoeveelheden schadelijke stoffen (o.a. kwik), die het milieu kunnen verontreinigen! Lever deze lampen in bij de openbare inzamelpunten voor afval. Dit zijn onder andere milieustraten en recyclingparken, die in veel steden aanwezig zijn, maar ook de zogenaamde mobiele inzamelpunten voor schadelijke stoffen.

Wat doe ik als het glas van een spaarlamp of fluorescentielamp kapot gaat?

Mocht er onverhoeds een lamp breken, dan bestaat er vanwege de geringe hoeveelheid kwik geen acuut gevaar voor de gezondheid. Toch wordt aangeraden om de ruimte enkele minuten lang flink te luchten en deze te verlaten. Het beste draagt u rubberen handschoenen tijdens het opruimen! Zo beschermt u uw handen tegen scherpe glassplinters en komen uw handen niet in aanraking met het kwik. Bovendien moet als basisregel gelden: Geen stofzuiger gebruiken om de resten van de lamp op te ruimen! Want met de stofzuiger kunnen de kwikdruppeltjes nog fijner worden verdeeld en worden ingeademd. De resten van de lamp zorgvuldig met een stevig stuk karton op een stuk papier vegen of met tape opnemen; vervolgens het punt waar de lamp brak, met een kleine natte lap reinigen. De resten van de lamp, karton, tape en lap in een luchtdicht afsluitbaar reservoir, bijv. een glazen pot met schroefdop, steken en afleveren bij het inzamelpunt voor afval van de gemeente.

Waarom hebben de lampen voor de halogeenspots nu een lager vermogen (bijv. 350 W of 400 W) dan vroeger (500 W)?

Op basis van de nieuwe EU-ecodesign-richtlijn worden sinds september 2009 in onze halogeenspots nieuwe, energiezuinige lampen ingezet. Deze energiezuinige halogeenstaven hebben voor dezelfde lichtstroom 20-30% minder energie nodig, dus bijv. slechts 350-400 W in plaats van voorheen 500 W. Dit heeft meerdere voordelen: Dankzij het lagere benodigde vermogen daalt enerzijds het stroomverbruik, wat voordelig is voor uw stroomrekening. Anderzijds helpt deze maatregel om zuinig met onze energiereserves om te gaan en het milieu te ontzien. Bij halogeenspots met energiezuinige halogeenstaven is op het karton de EU-vlag en de aanwijzing "komt overeen met 500 W" of "komt overeen met 150 W" afgedrukt.