Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

FAQ - Stekkerstroken

Thema: USB-hub

Een USB-hub is een apparaat dat het USB-signaal over meerdere USB-poorten verdeelt. USB-hubs kunnen hun stroom zelf uit de bus trekken (bus-powered) of over een eigen stroomvoorziening, meestal in de vorm van een externe stekkernetvoeding, beschikken (self-powered). Self-powered-hubs hebben het voordeel dat elk door u aangesloten apparaat tot 500 mA stroom kan trekken. Bij bus-powered-hubs mogen de hub en alle daarop aangesloten apparaten gezamenlijk maximaal 500 mA trekken. De USB-norm voorziet dat aangesloten apparaten in eerste instantie in low power-modus (100 mA) starten en bij hogere stroombehoefte dit eerst bij de host aanvragen, alvorens u naar de normale modus overschakelt. Dit kan bij USB 2.0 tot een verdere 4x 100mA zijn. Mislukt dit verzoek, dan moet het apparaat worden uitgeschakeld. Is er geen host (PC) aangesloten, dan worden, volgens de USB-specificatie, de USB-poorten niet vrijgegeven. Echter gebruiken vele USB-consumenten de USB-aansluiting ongevraagd alleen als spanningsbron en in strijd met de USB-norm, waarbij u zonder toestemming van de host meer dan 100 mA stroom wilt trekken. Dit is alleen bij USB-hubs mogelijk die niet aan de USB-specificatie voldoen. Hierdoor wordt de upstream (host) busvoedingsvoorziening met de externe voedingsvoorziening intern niet volgens de specificatienorm kortgesloten. Dezelfde 5 V voorziening wordt zonder beveiligingselementen naar de downstream-poorten gevoerd. Dit kan in het extreemste geval de USB-aansluiting van de host (PC) beschadigen of het energiebeheer van de computer in de war brengen, wat tot onstabiel gedrag kan leiden. BAT®-producten met USB-hub houden zich echter aan de USB-specificaties om dergelijke beschadigingen te vermijden.

Wat betekenen de referenties op de aansluitingen in schakelstrips / adapters?

Het heeft in feite te maken met een wetgeving van de technische surveillance autoriteiten, waarin staat bepaald dat alle fabrikanten van schakelstrips / adapters deze informatie verstrekken. (VDE 0620-1) 1: niet in serie aansluiten” schakelstrips (multi-uitgang schakelstrips)/adapters mogen niet in serie worden aangesloten. Dit leidt namelijk tot een verhoogd risico op overbelasting door meer aansluitingen, een extra contactoverdrachtweerstand en het geassocieerde brandgevaar, omdat de strips alleen geschikt zijn voor een gespecificeerd stroomverbruik. 2: “Niet bedekken tijdens gebruik” Schakkelstrips adapters mogen niet worden gebruikt wanneer afgedekt. Dit vormt namelijk een risico op opbouw van hitte en derhalve brandgevaar. 3: “aansluiting alleen volt-vrij wanneer losgekoppeld ” Veiligheidsvoorschriften: de schakelstrip is alleen spanningsvrij wanneer volledig ontkoppeld! Onze schakelstrips met schakelaars deactiveren de 2 polen van de strip. Dit betekent dat de strip spanningsvrij is wanneer de bar is losgekoppeld en de aan/uitschakelaar uit is geschakeld. Om veiligheidsredenen moet de stroomstekker altijd uitgetrokken worden voordat er aan elektrische apparatuur wordt gewerkt.

Welke aansluitsystemen zijn verkrijgbaar via BAT®?

BAT® aansluitsystemen kunnen aan meer dan 150 landen wereldwijd worden geleverd. De volgende lijst verstrekt een gedetailleerd overzicht.

Hoeveel elektriteit / vermogen kan ik uit een schakelstrip krijgen

Ons lichtnet in Duitsland is in principe voorzien van zekeringen voor 16 ampère. U kunt dus op 230 volt maximaal 230 V x 16A = 3.680 watt krijgen. Derhalve zijn alle schakelstrips belast met dit vermogen, behalve als corresponderende instructies (op het typeplaatje) een beperkte max. vermogenspecificatie aangeven. Bijvoorbeeld via een geïntegreerde zekering van 10 ampère.