Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

FAQ - Overspanningsbeveiliging

Waarvoor dient de 10A miniatuurzekering in de Premium-Line hoogspanningsbliksemafleiders?

Ter beveiliging van het ingebouwde EMI-filter

Hoe wordt ons overspanningsbeveiliging voor DSL gebruikt?

Onze overspanningsbeveiligingstoestellen met RJ-45 aansluitingen kunnen gebruikt worden om uw DSL-leiding tegen overspanning te beveiligen. Het beveiligingstoestel wordt tussen de DSL-splitter en de DSL-modem/router geplaatst. De verbindingskabels moeten tenminste met de middelste vier pinnen van de RJ-45 stekker verbonden zijn.

Hoe worden onze overspanningsbeveiligingen voor ISDN gebruikt?

Onze overspanningsbeveiligingstoestellen met RJ-45 stekkers kunnen gebruikt worden om uw ISDN-lijn tegen overspanning te beveiligen. Het beveiligingstoestel wordt tussen de NTBA en het ISDN-toestel geplaatst. De verbindingskabels moeten tenminste met de middelste vier pinnen van de RJ-45 stekker verbonden zijn.

Is een stekkerstrook met hoogspanningsbliksemafleider nog functioneel nadat overspanning is opgetreden?

Ja, als de aangegeven grenswaarden niet overschreden zijn

Is onze overspanningsbeveiliging geschikt voor alle DSL-aanbieders en DSL-modems/routers?

In principe kan onze overspanningsbeveiliging voor alle DSL-aansluitingen gebruikt worden. Er is intussen zo een enorme hoeveelheid DSL-aanbieders en DSL-modems/routers op de markt, dat we natuurlijk niet alle soorten kennen. Veel aanbieders stellen speciale toestellen ter beschikking, die verschillende functies in een omhulsel verenigen (bijv. splitter, telefoon, DSL-modem, router). Die hebben soms specifieke stekkers die niet passen op onze RJ-45 aansluitingen. Heel wat problemen kan men niet met een adapter oplossen en moeten door een vakman opgelost worden.

Wat is het verschil in beveiligingscapaciteit tussen 4500 A / 10000 A / 30000 A enz. bij de hoogspanningsbliksemafleider?

Deze Ampèregegevens staan voor de grenswaarden van de stroomstoten die door onze desbetreffende beveiligingselementen kunnen worden geabsorbeerd, zonder dat de beveiligingselementen daar onmiddellijk door vernield worden. Stroomstoten boven deze grenswaarden kunnen leiden tot vernieling van de beveiligingsapparatuur en de daarop aangesloten apparaten. Dit is b.v. het geval wanneer een bliksem direct inslaat in het huis. Hierbij komen stroomstoten van enkele honderdduizend Ampère vrij.

Wat zijn de beperkingen van overspanningsbeveiliging voor DSL-leidingen?

Aangezien DSL-signalen zeer gevoelig zijn, kan de extra signaaldemping van het overspanningsbeveiligingtoestel soms tot verslechtering van de DSL-verbinding (bijv. verminderde overdrachtsnelheid of onderbrekingen) leiden. Of dit probleem optreedt al of niet hangt af van de DSL-signaalkwaliteit bij uw aansluiting. Die is op zijn beurt afhankelijk van de afstand van uw aansluiting tot het transmissiepunt of van de gebruikte leiding of van eventuele storingen die invloed kunnen uitoefenen. Er kan niet met zekerheid verklaard worden dat uw gebruikvan de overspanningsbeveiliging zonder problemen zal verlopen. Over het algemeen zijn alle DSL-aansluitingen met hoog uitwisselingstempo bijzonder gevoelig en problematisch vanwege de hogere frequentie die gebruikt wordt.

Hoe functioneert de beveiliging bij het doorvoeren van tv en telefoon resp. dataleidingen?

Zoals hierboven toegelicht voor de hoogspanningsbliksemafleider, maar met gebruikmaking van beveiligingselementen die geschikt zijn voor de hoge gegevenssnelheden.

Hoe functioneert een hoogspanningsbliksemafleider?

Door het gebruik van beveiligingselementen, zoals b.v. varistors en gasafleiders die ervoor zorgen dat in fracties van een seconde gevaarlijke overspanningen naar de grond worden afgevoerd en dat de vernielende hoge spanning niet bij de beveiligde apparaten kan komen

Hoe zijn onze RJ-45 connectors voor overspanningbeveiliging samengesteld?

Onze overspanningsbeveiligingstoestellen met RJ45-stekkers zijn geschikt voor ISDN en DSL en vertonen de volgende pin-configuratie: Aderpaar 1 / 2 -> niet verbonden Aderpaar 3 / 6 -> beschermd (ISDN S0) Aderpaar 4 / 5 -> beschermd(ISDN S0 of DSL) Aderpaar 7 / 8 -> niet verbonden De overspanningsbeveiligingstoestellen zijn niet geschikt voor ethernetkabels.