Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

FAQ - Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie

Fabrikantgarantie
van
Hugo Brennenstuhl
GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
D-72074 Tübingen

Onze fabrikantgarantie geldt voor producten die op het apparaat of zijn originele verpakking met een kennisgeving van garantie zijn gemarkeerd.

De garantieperiode bedraagt 3 jaar, tenzij op de kennisgeving van garantie een andere periode opgegeven is. Deze loopt gedurende deze termijn vanaf de dag van de eerste aankoop door een gebruiker, ongeacht waar ter wereld deze aankoop plaatsvond.

Ten bewijze van het recht op garantie is het overleggen van een specifiek aankoopbewijs (kassabon, leveringsbon of factuur van de verkopende handelaar) vereist en toereikend.

De fabrikantgarantie omvat tijdens de vervaardiging van het apparaat opgetreden materiaal- en fabricagefouten, en onze waarborg bestaat hierin dat wij dergelijke fouten na toezending van het apparaat kosteloos verhelpen door middel van reparatie of een vervangingslevering. Accu’s, batterijen en verlichtingsmiddelen zijn uitgesloten van de fabrikantgarantie.

Onze fabrikantgarantie en de vervulling ervan zijn een vrijwillige dienstverlening onzerzijds, en aanspraken erop zijn eveneens vrijwillig. Het aanspraak maken, evenals het niet aanspraak maken, brengt geen nadelen met zich mee ten overstaan van wettelijke aanspraken die jegens ons, dan wel jegens de verkopende handelaar of anderen bestaan. In het bijzonder worden de wettelijke rechten van de consument in geval van gebreken, waarvan de opeising kosteloos is, niet beperkt door de garantie; dit geldt ook voor zijn rechten tegenover de verkoper.

Voor het kosteloos toezenden van het aan garantie onderhevige apparaat stellen wij pakketstickers ter beschikking. Gelieve hiervoor via ons contactadres contact met ons op te nemen met gegevens inzake het apparaat, de plaats van aanschaf en de aankoopdatum, alsmede een korte beschrijving van het mankement. Door een dergelijke contactopname wordt de garantietermijn gewaarborgd.

Gelieve er rekening mee te houden dat mankementen aan het apparaat ten gevolge van niet beoogd gebruik of ingrepen door derden van de garantie uitgesloten zijn. Ter voorkoming van transportschade moet het toezenden in een stabiele en tegen breuken bestendige verpakking geschieden en dienovereenkomstig ingepakt zijn.

De garantieverlening brengt noch een hernieuwing, noch een verlenging van de garantieperiode met zich mee. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden ons eigendom.

 Fabrieksgarantie.pdf