Cookies helpen ons bij het aanbieden van onze services. Door onze services te gebruiken, verklaart u zich ermee akkoord dat we cookies plaatsen. Meer info

Chemische stoffen in BAT-producten

De veiligheid van onze producten is voor ons van essentieel belang. In het kader van informatiestromen in de leveringsketen zoals vereist in de Verordening EG1907/2006 betreffende de registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen (REACH), eisen wij van onze leveranciers dat ze de chemische gegevens bekendmaken en laten we bovendien deze gegevens continu controleren in chemische analyses uitgevoerd door onafhankelijke, gecertificeerde testinstellingen. Daardoor zijn we er in geslaagd om gevaarlijke stoffen zoals PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) en REACH-chemische stoffen (ook SVHCs) zo veel mogelijk uit onze producten te elimineren.

REACh_Declaration.pdf